Fardalaw Insight ㅡ Problem Implementasi Perselisihan Kepentingan